Ir-Rebbieha
Tal-Kompetizzjoni Ghat-Tfal Fl-Okkazzjoni
Taz-Zjara Tal-Papa Benedittu XVI F'Malta

 

 

 

                Kategorija 1 - Card

                   1st:  Chanel Azzopardi
                   2nd: Francesca Marie Abela
                   3rd: Kylie Grech

Kategorija 1 - Poster

                   1st:  Amy Giles
                   2nd: Asiya Zahra
                   3rd: Andrew Sammut

Kategorija 1 - E-Card

                   1st:  Sannat Primary School
                   2nd: Nigel Galea
                   3rd: Elise Lombardi

                Kategorija 2 - Card

                   1st:  Ryan John Aquilina
                   2nd: Amy Azzopardi
                   3rd: Carlos Cutajar
                   3rd: Nathaniel Calleja Gera

Kategorija 2 - Poster

                   1st:  James Francalanza
                   2nd: Marta Zammit
                   3rd: Juliana Debono
                   3rd: Johanna Cassar

Kategorija 2 - E-Card

                   1st:  Emma Cull
                   2nd: Justin Cardona
                   3rd: Naomi Elmer
                   3rd: Jessica Farrugia

Kategorija 2 - Composition

                   1st:  John Camilleri
                   2nd: Kristina Borg
                   3rd: Sharona Seisun

             Kategorija 3 - Card

                1st:  Mirhea Groma
                2nd: Stefan Spiteri
                3rd: Julia Curmi

             Kategorija 3 - Poster

                 1st:  Kummissjoni Tfal Zabbar
                 2nd: Vella David
                 3rd: Julian Attard
                 3rd: Daniel Mallia
 

             Kategorija 3 - E-Card

                 1st:  Francesco Pavia
                 2nd: Nathan Carabott
                 3rd: Andrew Galea

Kategorija 3 - Composition

                   1st:  Sean Azzopardi
                   2nd: Daniel Xuereb
                   3rd: Luke G. Abela

 
Make a Free Website with Yola.