Programm
'Tfal Jaghtu Merhba Lil Papa Benedittu XVI'

16:00: Tfal jidhlu fi Pjazza San Gorg u jkun hemm animazzjoni.

17:00: Kollegament dirett sabiex insegwu il-wasla tal-Papa
           Bene
dittu XVI fl-airport u insegwu ic-cerimonja tal-wasla.

17:45: Ikun hemm animazzjoni. 

18:15: Merhba lil Papa Benedittu XVI fi Pjazza San Gorg.

18:15: Il-Papa jiltaqa' mal-President u l-oghla awtoritajiet tal-
           Istat fil-Palazz. 

           Ha jkun hemm kollegament dirett ghall-ewwel parti ta' din il-
           laqgha. Wara inkomplu bl-animazzjoni sakemm il-Papa jsellem
           lit-tfal hu u hiereg mill-Pjazza.

19:20: Tmiem tal-attivita'.

 

Direzzjonijiet Ghall-Hrug mill-Pjazza San Gorg

1.  Huwa importanti li tinzamm il-kalma.

2.  Ghal ragunijiet ta' Sahha u Sigurta' huwa essenzjali li l-gruppi johorgu
     mill-Pjazza skond kif indikat mill-membri 
tal-Pulizija u l-Protezzjoni Civili.

3.  Nitolbukom tapprezzaw li ha jkun hemm 5,000 tfal li qed jippruvaw
     johorgu fl-istess hin.  Ghalhekk huwa essenzjali li ssegwu l-istruzzjonijiet
     moghtija anke' sabiex nevitaw kongestjonijiet fejn Kastilja.

4.  Il-gruppi kollha se jkunu qed johorgu mill-Belt Valletta minn Triq Merkanti 
     kif dhalna
 

Reġistrazzjonijiet
Tfal: 4,960    Adulti: 497

Massimu Issa Zgur Li Huwa
MILĦUQ

 Ir-reġistrazzjonijiet Magħluqin!

 
Make a Free Website with Yola.